Брокерська записка


____________200___р.

Відповідно до угоди про брокерське обслуговування № __________________________ від ____________200___р., ____________________________________________________,

Що зветься далі Клієнт, в особі _________________________________________________,

Який діє на підставі ____________________________________________________________,

Доручає брокерській конторі _____________________________________________________,

Що зветься далі Брокер, в особі ________________________________________________,

Який діє на підставі ____________________________________________________________,

Брокер зобов’язується укласти на Українській фондовій біржі угоду з ______________

(купівлі-продажу)

Такого цінного паперу: __________________________________________________________.

1 Найменування цінного паперу _________________________________________________.

2 Емітент цінного паперу _______________________________________________________.

3 Номінал цінного паперу ______________________________________________________.

4 Одиниця виміру (шт., Грн.) ____________________________________________________.

На таких умовах:

5 Тип наказу (відповідно до п.9 договору) _________________________________________.

6 Кількість ___________ Мінімальна партія _______________________________________.

7 Ціна цінного паперу (у випадку лімітного чи стоп-наказу) __________________________

______________________________________________________________________________.

(літерами)

8 Особливі умови, застереження (відповідно до п.10 договору) ___________________

______________________________________________________________________________.

9 Умова доставки _________________________________________________________.

10 Строк дії брокерської записки: з моменту підписання до ______________________

______________________________________________________________________________.

11 Клієнт зобов’язується сплатити винагороду Брокеру в розмірі _____________ від фактичної суми операції.

12 Гарантії _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

13 Ціна цінного паперу визначається Брокером на підставі біржо­вих торгів, після чого вира­ховується сума операції, сума брокерської винагороди та сума реєстрації операції на Біржі.

14 За проведеною Брокером на підставі цієї записки операцією Клі­єнт набуває права влас­ника ЦП.

15 Інші умови: ____________________________________________________________.

Клієнт ознайомлений з відповідальністю за відмову від операції та з розміром штрафних санк­цій на користь Біржі, Брокера та Брокера-контр­агента.