ОБЛІК КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ БОРГОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ


З метою обліку проданих сертифікатів комерційні банки ведуть спеціальні реєстраційні журнали або передбачають випуск сертифікатів зі спеціальними відривними талонами, що містять ті ж реєстраційні реквізити. Облік сертифікатів ведеться на балансовому рахунку № 199 Боргові зобов'язання, що Обертаються на ринку .

Випуск банком депозитних сертифікатів в обіг відбивається наступними бухгалтерськими проводками:

Д-т рах. - Рахунок клієнта

К-т рах. № 199.

Нарахування відсотків відбивається проводкою:

Д-т рах. № 970 Операційні і різні витрати

К-т рах. № 904 Інші дебітори і кредитори на загальному особовому рахунку. При пред'явленні депозитних сертифікатів до оплати:

а) в філії банку, в якій він був виданий, робиться проводка: по оплаті депозитного сертифіката:

Д-т рах. № 199

К-т - рахунок клієнта;

б) в філії банку, що не випускала даний депозитний сертифікат, операція по виплаті депозитного сертифіката і відсотків по ньому супроводиться проводкою:

Д-т рах. № 904

К-т - рахунок клієнта з одночасним виставленням двох розпоряджень в адресу філії банку, що випустила депозитний сертифікат; розпорядження до рахунку № 199 на суму депозитного сертифіката; розпорядження до рахунку № 904 на суму відсотків, вказаних в депозитному сертифікаті.

Витрати, пов'язані з випуском депозитних сертифікатів (комісія за посередництво, видавничі і друкарські витрати і інш.), Відносяться на рахунок № 970.

Операції по продажу ощадних сертифікатів населенню за готівкові гроші відображають наступними проводками:

Д-т рах. № 031 Каса

К-т рах. № 199.

Нарахування відсотків відбивається аналогічно обліку депозитних сертифікатів. Якщо погашення ощадного сертифіката і виплата прибутку здійснюється готівкою, то проводки мають наступний вигляд:

В сумі номінала сертифіката

Д-т рах. № 199

К-т рах. № 031

На суму нарахованих відсотків

Д-т рах. № 904

К-т рах. № 031

Сертифікати комерційних банків, що обертаються на ринку коливаються по термінам від 1 місяця до 3 років, а по сумі, депозитні сертифікати - від 10 до 20.000 крб. Ставки відсотків залежать від розміру і терміну внеску, деякі банки здійснюють індексацію і щомісячну виплату прибутків. Депозитні і ощадні сертифікати можуть бути куплені в будь-який час на протязі періоду їх дії - відсотоки нараховуються від дня придбання.

Деякі комерційні банки випускають депозитні сертифікати, що передаються (або непередавані) іншим власникам по індосаменту, достоїнством від 1000 грн. До 20000 грн. На термін від одного року, тобто мають короткостроковий характер, розраховуючи на крупних інвесторів. За кордоном випускають аналогічний депозитний сертифікат (ПДС) достоїнством від 100 до 20000 грн. Терміном до одного року і найчастіше продаються державним установам, пенсійному фонду, корпораціям. Такі ПДС приносять прибуток, що перевищує відсоткову ставку по короткострокових казначейських векселях меншого терміну, і можуть обертатися на повторному ринку цінних паперів. Якщо вітчизняні комерційні банки врахують ці особливості зарубіжного ПДС, то це дозволить їм надалі мобілізувати кошти великих інвесторів без побоювання відшкодовувати вклади при пред'явленні держателями депозитних сертифікатів в банк до закінчення терміну їх погашення.

Для того щоб не втратити найбільш стабільне джерело кредитних ресурсів, комерційні банки вимушені в умовах інфляції провести індексацію по сертифікатах шляхом підвищення відсоткової ставки, що є стимулом при їх купівлі.

З метою захисту держателів сертифікатів від інфляційних втрат багато хто банки пропонують індексацію самих внесків. Наприклад, Укрексімбанк став першим банком, що використав індексацію внесків, оформлених депозитними сертифікатами по курсу долара США. Схема індексації така: допустимо, клієнт придбаває депозитний сертифікат номіналом 20 тис. Крб. Терміном на 6 місяців під 10% річних. Курс на цей день складає, до прикладу, 4 крб. За 1 дол. США. Доларовий еквівалент внеску складе 5000 дол. ( 20000: 4 ). Через 6 місяців клієнт отримає суму внеску, перераховану по діючому на дату погашення курсу гривні до долара США, і відсотки по сертифікату, розраховані виходячи з первинної доларової оцінки суми внеску (за 6 місяців вони становитимуть 5% і принесуть прибуток 250 дол.). У результаті держатель сертифіката отримує суму в гривнях, рівну в перерахунку по поточному курсу 5250 дол. Таким чином, клієнт множить доларову оцінку свого внеску, одночасно істотно економлячи на витратах по конвертації гривень в долари, а потім доларів в гривні і не здійснюючи витрат, пов'язаних з відкриттям валютного рахунку.

Для залучення позичкового капіталу акціонерні банки зможуть випускати власні боргові зобов'язання - облігації.

Випуск облігацій регламентується тими ж нормативними документами, що і випуск акцій.

Реалізація облігацій може відбуватися або на основі їх продажу по договорам з покупцями, або шляхом обміну на раніше випущені облігації і інші цінні папери. При продажу облігацій за договорами з покупцями, кошти, що поступають в їх оплату безготівковим шляхом, переводяться на спеціальний накопичувальний рахунок комерційного банку в НБУ, а готівка здається в НБУ. Таким чином, оплата облігацій виготовляється в порядку, аналогічному оплаті акцій комерційного банку.

При надходженні готівки гривневих коштів в банк робляться наступні проводки:

Д-т рах. № 031 Каса

К-т рах. № 904 Інші дебітори і кредитори по особовому рахунку Покупці

Цінних паперів, що емітуються .

При перечисленні еквівалента прийнятої в готівковій формі суми коштів зі свого основного кореспондентського рахунку на накопичувальний рахунок робляться проводки:

Д-т накопичувального рахунку Засоби, що поступають від реалізації цінних паперів, окремого особового рахунку, відкриваємого в формі до рахунку № 161

Кореспондентський рахунок

К-т рах. № 161 Кореспондентський рахунок.

При надходженні безготівкових коштів в оплату за облігації здійснюються проводки:

Д-т рах. № 161 Кореспондентський рахунок по окремому особовому рахунку Кошти, що поступають від реалізації цінних паперів

К-т рах. № 904 Інші дебітори і кредитори по окремому особовому рахунку Покупці цінних паперів, що емітуються .

Вказані кошти, так само як і кошти, що поступають в оплату акцій в період проведення підписки, не підлягають включенню в розрахунок економічних нормативів, що характеризують діяльність банку.

Кількість фактично реалізованих банком облігацій не повинно перевищувати їх кількість, передбачувану до випуску і вказану в реєстраційних документах. У той же час банк може реалізувати меншу кількість цінних паперів, чим було вказано в реєстраційних документах випуску. При цьому, мінімальної оплаченої частки випуску облігацій по відношенню до заявленого спочатку об'єму не встановлюється.

Після реєстрації підсумків випуску облігацій банк-емітент отримує дозвіл перерахувати кошти зі спеціального накопичувального рахунку на загальний кореспондентський рахунок: Д-т рах. № 161 Кореспондентський рахунокК-т накопичувального рахунку Засоби, що поступають від реалізації цінних паперів, окремого особового рахунку, відкриваємого в формі до рахунку № 161